Robert Guinée - Architectuur en Bouwtechnisch advies, Specialist in restauraties, verbouwingen, onderhoudsplannen kerken en technische keuringen.

Om deze pagina's op de juiste manier te bekijken heeft u Macromedia flash player 6.0 of hoger nodig. Klik hier om te downloaden.

Heeft u geen flash, dan kunt u hier de samenvatting van de site lezen:

Architectuur
Robert Guinée architectuur is gespecialiseerd in restauratietechniek. De filosofie van het bureau wordt bepaald door het streven naar volwaardig hedendaags gebruik van het gebouw, met respect voor het monumentale verleden.
Moderne architectuur wordt hierbij niet geschuwd, maar evenmin overheersend toegepast. Het mag een extra hoofdstuk aan het gebouw toevoegen, maar moet het monumentale niet overvleugelen.
Ook voor nieuwbouw of verbouwing kunt u een beroep doen op het bureau. Hierbij zal de omgeving of het bestaande een richtinggevende rol spelen in de vormgeving van het nieuw te realiseren gebouw of gedeelte. Duurzaamheid en moderniteit zijn eveneens belangrijke uitgangspunten.

Advisering
Voor vragen op het gebied van Monumentenzorg kunt u bij Robert Guinée Architectuur terecht. Er is ruime expertise voorhanden omtrent mogelijkheden en onmogelijkheden van restauratie conform richtlijnen als gehanteerd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Voorts beschikt het bureau over ruime kennis van subsidie- mogelijkheden voor de restauratie of het onderhoud van uw monument. Een aanvraag hiertoe kan voor u worden ingediend bij de desbetreffende instantie.
Als u het bureau inschakelt voor het realiseren van uw bouw- en restauratieplannen, is het aanvragen van de bouw- en monumentenvergunning uiteraard een integraal onderdeel van het ontwerpproces.

Bouwkundige inspecties
Voor een bouwkundige inspectie van uw gebouw of woning kunt u bij Robert Guinée terecht. Het bureau beschikt over grote ervaring omtrent veroudering van materialen, te verwachten resterende levensduur en mogelijke gevolgschades voor aangrenzende materialen en gebouwdelen.
Een inspectie wordt visueel uitgevoerd met enkele steekproeven op bijvoorbeeld houtrot. Wordt een verborgen gebrek vermoed, dan kan destructief onderzoek plaatsvinden. In overleg wordt dan een deel van een aftimmering of afscheiding gesloopt om bij het te inspecteren onderdeel te komen.
Gebreken worden digitaal vastgelegd en samen met de bevindingen opgetekend in een rapport. Dit omvat verder een inschatting hoe lang het onderdeel nog kan functioneren en wat de te verwachten onderhouds- of reparatiekosten zullen zijn.

Lezingen
Wanneer u geïnteresseerd bent in het bouwhistorische verleden en daar in grote of kleine kring wat meer van wilt leren, kan het bureau voor u een presentatie verzorgen.
Deze presentatie is uiteraard gelardeerd met vele dia's welke allemaal door Robert Guinée zelf zijn gemaakt. Een voor iedereen toegankelijke verteltrant maakt dat jong en oud, professional of liefhebber, een vermakelijk en leerzaam dagdeel zal doorbrengen. Thema's voor lezingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
- De ontwikkeling van de Gotische bouwstijl,
- Romeinse architectuur,
- Parijse architectuur,
- Bergen op Zoom en haar monumenten
(Een stadswandeling behoort hierbij tot de mogelijkheden.)

Robert Guinée
0164 - 247962

Deze website is ontwikkeld door: Website ontwikkeld door Ren Web DesignRen Web Design